Tuesday, June 30, 2009

Djävulssnitt 4-ever


–Det är en viktig upptäckt att kejsarsnitt kan påverka påbyggnaden arvsmassan. Vi tror att det kan vara en möjlig förklaring till de ökade riskerna för exempelvis immunologiska besvär senare i livet hos barn som fötts med kejsarsnitt.

Mikael Norman kan känna viss oro för att antalet planerade kejsarsnitt ökar.
– Man ruckar på förutsättningarna för barnet utan att man vet vilka effekter det kan få.
(källa)

Kära Mikael. Det kanske är så att graviditeter och förlossningar i alla tider "ruckat på" kvinnors förutsättningar. Nu vet vi "vilka effekter det kan få". Slapp fitta, hängig mage med bristningar, sprickor i underlivet, blödningar i flera månader, psykiskt lidande. Und so weiter.

Killar som du, Mikael, ni kan förundras och oroas. Det gör ni rätt i. Rätt vad det är vill vi inte alls föda barn längre (som i Italien t ex). Rucka lite på den traditionella forskningen och börja forska på att utrota mens och göra förlossningskomplikationer minimala så ska vi sluta kräva kejsarsnitt.

1 comment: