Friday, July 6, 2012

Semesterfortsättning

Edith fick en dockvagn. Å nya sandaler som är roliga att ta av å på, av å på. Mamman fick parkera på familjeparkering för första gången. Å sen hittade vi en sandlåda.

No comments:

Post a Comment