Thursday, April 23, 2015

Varsågod för information

Har jag sagt hur fantastiskt det är att jag får betalt för att forska? Om inte säger jag det nu: det är helt obeskrivligt fantastiskt att jag får betalt för att lära mig och undersöka spännande saker!

Vill ni veta lite gott och blandat som jag fick höra idag?
Klart ni vill!

MEN FÖRST EN BRASKLAPP: Det här gäller på befolkningsnivå, inte för individer. Ja, din mamma kanske bara gick fem år i skolan i en diktatur utan att nånsin ha varit så mycket som förkyld. Men nu höjer vi blicken och lämnar anekdoterna.

- I mycket tidigare folkhälsoforskning har fokus varit på att undersöka folks "beteenden" och lösningen på problem sågs som att folk skulle ändra sina beteenden. Idag tittar vi på beteende, men också på system och struktur i mycket högre grad.
- Då visar det sig att grad av öppenhet, attityder, utbildningssystem och spenderade resurser har en tydlig korrelation till hälsan i befolkningen - nationellt och globalt.
- Utbildning är centralt för hälsa. Men ingen forskning har hittat något samband mellan personaltäthet och resultat. Helt avgörande tycks i stället personalens utbildning vara. Att de har pedagogisk utbildning och jobbar systematiskt och med teoretisk grund är det som spelar roll.
- Kvaliteten på pedagogik/personal är bättre i länder/system med hög grad av offentlig finansiering av förskola/skola.
- Barn som går i förskola får bättre skolresultat. I synnerhet jämfört med barn som är hemma med föräldrar/andra tills de börjar skolan men även tidigare start jämfört med senare korrelerar med bättre resultat.
- Det är "health literacy" som är det centrala, inte att skolan lär ut specifika beteenden såsom "rök inte, drick inte". Att lära barn/unga att reflektera och bedöma risker relaterat till hälsa är det som är verksamt.
- Den skandinaviska hälsosystemsmodellen har ofta setts som överlägsen. Men det är en bild som var sann på 70-talet. Idag är länder som Sydkorea, Japan, Taiwan och Hong Kong lika bra som Sverige fast de lägger 4,5% av BNP på utbildning medan Skandinavien lägger 7.2%. Vi är inte bäst.

Och kanske mest intressant av allt:

Barn har aldrig tillbringat så mycket tid med sina föräldrar som idag i Sverige. Fast vår självbild ofta är att barnen lämnas bort för mycket stämmer det inte med hur det sett ut genom historien. OCH föräldrar är mycket bättre föräldrar idag än nånsin tidigare. MVC, BVC och föräldrautbildning/stödprogram, engagemang i förskola mm. har bidragit till att vi utvecklat förmågan att bemöta barn utifrån deras behov osv.


Jag ska återkomma till några andra superintressanta resultat kring skillnader i hälsa mellan pojkar och flickor. Ska bara fundera lite på några slutsatser jag vill dra av dem.

No comments:

Post a Comment