Friday, December 30, 2016

PS om charter

OBS att Kanarieöcharter säkert passar andra och att charter kan se ut på alla möjliga sätt. Och jag fattar ju att alla inte uppskattar de resor som jag gillar bäst. 

No comments:

Post a Comment