Friday, June 18, 2010

På jobbmöte

Vi har precis avslutat ett möte med några medelålders män.

Min kollega (om en av dem vi träffat): Han sade åt Kristina att gå och hämta dig innan.
Min chef: Du sa väl åt honom att gå SJÄLV?!? Jag ska se till att hans chef skickar honom på genuskurs.

No comments:

Post a Comment