Thursday, November 25, 2010

Who's deciding on fertility?Är på konferens om preventivmedel och oönskade graviditeter/abort. Lär mig massor av djävulskvinnevärde. Till exempel att:

- I länder med liberal abortlagstiftning görs minst antal aborter.
- Restriktiv abortlagstiftning har inte i någon forskning visat sig vara korrelerat med färre aborter - de görs ändå men illegalt.
- Mer än 1/3 av alla graviditeter är oplanerade.
- Sverige har högst aborttal i västra Europa.
- P-piller är vanligaste p-medlet bland svenska kvinnor men de som använder p-plåster eller p-ring får bättre skydd.
- I en undersökning bland barnmorskor som jobbar med p-medelförskrivning var 98% kvinnor, majoriteten över 50 år gamla och 78% av dem uppgav att de föredrog att förskriva p-piller (jfrt med plåster och ring).

No comments:

Post a Comment