Friday, July 6, 2007

Folk och folk

Dagarna efter varandra dör Git Gay och Alice Timander - två av Sveriges så kallade primadonnor som synts i det så kallade vimlet i många herrans år. I tv-soffan talar deras vänner om dem i termer av "hon ville alltid synas, det var ett behov hon hade", "att synas var viktigast för henne". Och så vidare.

De kunde lika gärna talat om Linda Rosing vid en första anblick. Men det finns en skillnad. Gay och Timander kom från borgerliga familjer och hade båda rejäla utbildningar i bagaget.

Precis som devil-Therese poängterade för några veckor sedan är det skillnad på folk och folk, kvinnor och kvinnor, slampor och fina flickor. Jag är lite nyfiken på att köpa Rosings bok...men mest av allt undrar jag hur (om?) det kommer att framställas i tv-sofforna den dag hon kolar.

No comments:

Post a Comment