Thursday, December 4, 2008

jag har visst missat något blogginlägg av jessica zandén (jag som beundrat jessica sedan tre kärlekar, suck) och cecilia von krusenstierna, och den efterföljande debatten. en vän skickade just denna fantastiska artikel. som balsam för mitt feministiska hjärta. med stöd i den här artikeln blir mitt nyårslöfte (förutom att använda tandtråd) att diskutera feminism. jag har liksom gett upp. feminism och jämställdhet är fullständigt frånvarande i min vardagsmiljö. jag tar tillbaka allt ont jag sagt under studietiden om oupplysta teknologstudenter – de befinner sig på en helt annan planet i jämförelse med samtliga av mina välutbildade, rika och beresta banglakamrater. under resten av 2008 ska jag vässa argumenten. finna kontextuellt viktiga exempel för att illustrera jämställdhetstanken. innan jag flyttar härifrån ska i alla fall en vän ha feminist ristat i sitt hjärta. wish me luck!

2 comments: