Tuesday, December 22, 2009

Good news is good news

Enligt CANs senaste rapport om ungdomars drogvanor har andelen tjejer i årskurs nio som trivs mycket bra i skolan fördubblats från 1984 till 2008 (38% numera). Och andelen som trivs mycket dåligt har halverats (2% 2008). Visst är det ganska kul?

Särskilt när det ojas och ängslas över alla utsatta flickor som måste tas omhand av "Projekt flicka" och andra välmenande men märkligt riktade insatser. I mitt jobb möter jag ungdomsmottagningspersonal och annan personal som möter unga som regelmässigt talar om ökade behov. Det är uppenbarligen nåt som inte stämmer.

Faktum är förstås att verksamheter som ungdomsmottagningar inte möter ett tvärsnitt av ungdomsgruppen utan dem som mår sämst. Men inga undersökningar tyder faktiskt på att denna grupp skulle ha ökat eller vara mer utsatt än tidigare.

Min kollega, luttrad barnmorska, brukar säga att om ungdomsmottagningarna erbjöd tjejer boxning, självförsvar eller liknande istället för samtalsgrupper och p-pillercirklar skulle de komma mycket längre än idag.

Sen kan killarna som idag på sina håll får dyr, proffsig, interaktiv teater få gå på p-pillercirkel istället några år tycker jag.

No comments:

Post a Comment