Thursday, September 2, 2010

Vi kör väl en runda till med skolpolitik

Faktum är att jag inte alls tror att djävulskvinnorna står särskilt långt ifrån varandra i synen på den här saken.

- Jag personligen är EMOT "en vinstdrivande privat förskola och skola" men för en skola "med valmöjligheter och frihet". Jag känner ingen som "har verktygen till att göra alla de rätta valen till våra barn" och önskar därför en statlig enhetlig skola av hög kvalitet men med olika kvalitetssäkrade valmöjligheter inom den. Det innebär att "stat och kommun tillhandahåll[er] bra, genusmedveten förskola med såväl halalmat som vegetarisk mat för ALLA". Hoppas innerligt få slippa jourdagar på nåt ur-och-skur-genus-lingo-föräldrakooperativ som jag absolut inte är kompetent att vara pedagog på (nog för att jag hade fixat ett par timmar sex- och samlevnadsundervisning...).

- Folkpartiet är det enda parti som aktivit driver frågan om att återigen förstatliga skolan. Inte ens Ohly gör detta utan V "tittar på det" (citat kollega som är aktiv i partiet). Sahlin har gång på gång i valrörelsen poängterat att hon vill ha kvar friskolorna och tycker de ska få vara vinstdrivande. Skrämmande från en socialdemokrat.

- Europas skolor och barnomsorg spretar sannolikt. Men vi kan gissa att det i hög grad finns privata aktörer där de ens finns. Och att många länder varken kan eller vill satsa i den offentliga sektorn. Det kan därför vara pragmatiskt att åtminstone påverka det vi kan. Hellre ett kvalitetssäkrat privat dagis än en outbildad nanny i Spanien/Tjeckien osv. tänker jag.

- Jag tycker att det är bra att Sveriges EU-minister driver frågan om god barnomsorg internationellt. Sverige är trots allt ett föregångsland på området. Som jag tolkar det är Ohlssons artikel framför allt inriktad på kvinnors ökade möjligheter och jämställdhetsarbete i Europa men visst tar hon även upp de privata företagen inom barnomsorgsbranschen. Sannolikt är många av de svenska företagen betydligt bättre än den genomsnittliga EU-medlemslands-förskolan. Och naturligtvis ska vi lyssna på deras erfarenheter. Men jag hoppas förstås att deras lärdomar kan exporteras till både offentlig och privat sektor i Europa.

- Helt klart är att vi svenska väljare är positiva till ett förstatligande.

1 comment: