Monday, October 7, 2013

Medicinpriset...

...går helt väntat till ett antal män. Från de mest välkända universiteten i USA.

Jag ska inte sucka över det. Bara konstatera att det är till sådana som de stora forskningspengarna går så att de kan göra de stora upptäckterna.

No comments:

Post a Comment