Wednesday, October 7, 2009

Dagens fångst...

...blev två män och en kvinna för kemipriset.

Jag kan inget om kemi. Jag är nog, för att uttrycka det milt, ointresserad. En som däremot både kan och tycks bry sig är Karin Bojs (ännu bättre här). Vad grym hon är, denna Bojs! Ständigt med kloka och bra artiklar i DN.

Något som dock irriterar mig är benämningen DN Vetenskap. Redaktionen borde snarast byta namn till DN naturetenskap/teknik/klimat. För när behandlade de senast sociologi, genusvetenskap eller lingvistik? De är väl också vetenskaper? Eller?

No comments:

Post a Comment