Sunday, April 8, 2007

HPV - en cancersvulst på samhällskroppen

Tänkte att vi (samarrangemang mellan jenny och motvalls) påskdagen till ära skulle göra ett inlägg om vår tids stora, men undangömda samhällsproblem, HPV.

HPV - humant papillonvirus - är mycket vanligt och överförs sexuellt. Uppskattningsvis 70 procent av alla kvinnor och män som har haft sex, lider av eller har haft en HPV-infektion, många gånger i unga år. Infektionen ger vanligtvis inga symptom och läker ut av sig själv varpå personen blir immun mot just denna HPV-typ. Kvinnor är rent biologiskt mer mottagliga för HPV såväl som övriga sexuellt överförbara infektioner på grund av större slemhinneyta på könsorganen.

Hos en majoritet av kvinnorna försvinner infektionen spontant, och eventuella lätta cellförändringar går tillbaka. Hos de kvinnor vars kroppar inte lyckas bli av med viruset och där viruset tillhör någon av högrisktyperna kan allvarligare cellförändringar uppstå. Sambandet mellan dessa cellförändringar och livmoderhalscancer är inte bara fastslaget, utan också markant; det är sexton gånger vanligare med livmoderhalscancer hos HPV-positiva kvinnor än övriga, något som innebär ett kraftigare samband än mellan rökning och lungcancer.

Sedan 1990-talet har forskning kring HPV pågått. Forskarna har tagit fram ett vaccin (som skyddar mot HPV6, 11, 16 och 18) som visat sig ha 100 procentig skyddseffekt mot de svåra cellförändringar som leder till livmoderhalscancer. En aspekt som tycks obemärkt i debatten är att diskussionerna rörande vaccination tycks ske uteslutande gällande vaccination av kvinnor. Med kunskap kring hur HPV sprids och om kopplingen mellan HPV och kondylom kan det diskuteras huruvida en kampanj riktad endast till kvinnor är rimlig. Spridningen av HPV är först och främst att betrakta som mäns ansvar.

Forskare menar att fallen av kondylom i Sverige skulle minska avsevärt på mycket kort tid vid vaccination. Vissa bedömare anser att vi inom kort skulle kunna vara så gott som fria från kondylom i Sverige. I princip all kondylom och mer än två tredjedelar av livmoderhalscancerfallen beror på HPV. Sammantaget innebär ovanstående fakta således att 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer skulle kunna undvikas samtidigt som kondylom praktiskt taget utrotas om bara en vaccinationskampanj startade.

I den rådande samhälleliga debatten behandlas HPV som en renodlad kvinnofråga. Sådan behandling av ett virus som sprids primärt av män luktar unket och sänder ut det förlegade tidiga 1900-talsinspirerade synsättet på sexuell hälsa som ett spörsmål där kvinnor å sin sida bör hålla på sig och män inte upplysas för att sovande björnar inte ska väckas. Som vi alla vet är den björnen sedan länge vaken, alive and kicking.

2 comments:

 1. Man lär sig något nytt varje dag. Jag hade aldrig hört talas om HPV innan.

  Det fanns inga länkar till mer info i er post så här kommer två (bra?) tips

  http://en.wikipedia.org/wiki/HPV
  http://en.wikipedia.org/wiki/HPV_vaccine

  /Johan

  ReplyDelete
 2. Fast man kommer ju inte undan att livmoderhalscanser faktiskt bara drabbar kvinnor. Det är vi som är i behov att skyddet som vaccinet ger.
  Vill passa på att slå ett slag för vaccinet, som jag fått. Det är toppenbra! Ta det om ni har chansen. Inom ett år kommer det förmoligen ges gratis till unga tjejer, men är man äldre får man betala själv..

  ReplyDelete