Monday, September 24, 2007

en cigg och lite kaffe och jag håller mig sysselsatt

var på en föreläsning för några dagar sen med två snubbar från KRIS. Då lärde jag mig att ge kvinnorna var sin cigg och en kaffe och de babblar på i tre timmar. en av killarna önskade att han va kvinna ibland. de verkade ha det så mycket lättare.

vi har det mycket bättre än män. vi har mindre makt i samhället, sämre lön, utsätts i högre utsträckning för sexuella trakasserier och sexuellt våld und so weiter..

förvisso mindre representation på landets fängelser än vad män har. och misshandlas inte lika ofta.


well, jag ska väl ta mig en cigg och drömma mig bort i några timmar.