Friday, September 25, 2009

Heteronormativ reklam...

...luktar alltid lika unket.


Trist. Jag som gillade Vagabondskor.

No comments:

Post a Comment