Friday, June 11, 2010

I Sverige kan män få allt

Det är fint och bra. Särskilt i ett världsperspektiv.

Men fortfarande tar bara nio procent av männen ut mer än 40 procent av föräldraledigheten. Det är fult och dåligt.

No comments:

Post a Comment