Wednesday, October 3, 2012

Professor på aktuellt just nu

Är emot användandet av iPads i förskolan för att "pojkar behöver skuggboxas" å att han befarar att kidsen ser disneyfilmer i förskolan. Han säger också att barn som ser mer än 3 timmar tv om dan blir kriminella. Oklart vilken ålder han avser.

No comments:

Post a Comment