Saturday, June 2, 2007

Operation lubrikation

Kvinna! Vet du vad lubrikaton betyder? Det är det inte alla som gör.

benämningen på den fuktning av slidans slemhinna som sker då en kvinna blir sexuellt upphetsad

Andra säger fittsaft, våt, kåtsaft, plaskig, sekret. Du kan kalla det vad du vill. Men vet och minns att du har lubrikation varje dag från födseln. Redan första levnadsdygnet får flickbebisen lubrikation. Och pojkbebisen erektion.

Dra ditt strå till stacken! Lär nån i din närhet vad lubrikation är idag. Och illustrera gärna med all time favourite sexualupplysare Gisela Helmius utrop:

'Medan pojkars stånd bemöts med mycket förtjusta utrop, som 'Åh vad sött! Han kommer att växa upp till en riktig karl som kan glädja MÅNGA KVINNOR!' - så talas det inte alls om flickors lubrikation. Vi säger exempelvis inte 'Åh vad sött! Hon kommer att växa upp till en riktig kvinna som kan glädja MÅNGA karlar!'

(Och påpeka gärna att karlar kan glädja karlar och kvinnor kvinnor...alla tillsammans för människans och lubrikationens rätt!)

1 comment: