Friday, October 10, 2008

Fred 2009

De dåliga nyheterna är att fredspriset går till en man.
De goda är att det går till en bra man från världens högst stående land, Finland.

No comments:

Post a Comment