Friday, October 10, 2008

Män och känslor...

...är ett kapitel för sig. Kanske därför som bara 5,4 procent av kidsen vill prata med sin pappa om de är ledsna.

"I Kamratpostens undersökning ingick drygt 6 000 pojkar och flickor i åldrarna 8-14. När de är ledsna vill 40,9 procent helst tala med sin mamma. En fjärdedel vill prata med en kompis. En dryg tiondel vill prata med någon annan och en tiondel vill inte tala med någon alls. Först efter dessa alternativ kom alltså valet att prata med pappa." (källa)

Hanna är för övrigt en ny favorit.

No comments:

Post a Comment