Monday, August 23, 2010

Föräldraledighet på 2010-talet del 2

Min chefs reaktion är en av de mest nyanserade hittills:

- Ha inte för höga ambitioner men självklart är du välkommen till jobbet när helst du vill!

No comments:

Post a Comment