Wednesday, January 18, 2017

The funeral questions

Läste det här: 

Jag har faktiskt ett "mission statement" som jag bär med mig: sann framgång är att förverkliga sina potential utan att kompromissa med sina ideal. Av Muhammad Ali.

Pretto, jag vet. Men det har betytt mycket för mig i många år. Vet inte alls hur mycket jag lyckas leva upp till det men jag försöker. Mina ideal handlar inte om något märkvärdigt, utan är sånt som att eftersträva rättvisa, jämlika möjligheter och jämställdhet, att vara mot andra som jag själv vill bli bemött och att vara hjälpsam. När det gäller mina potential tänker jag på dem som uppgifter eller möjligheter. Att göra så gott jag kan (och orkar) i de sammanhang jag verkar som familjemedlem, förälder, vän, kollega, medmänniska och samhällsmedborgare.

Det är förstås jättekul om jag blir ihågkommen för att ha gjort nåt bra, bidragit till rättvisa och att ha förbättrat världen i något litet avseende. Jag gör mig inga illusioner om att min forskning ska bli prestigefylld eller banbrytande eller att jag jobbmässigt ska uträtta andra stordåd. 

Och skulle det råka (!) bli så, så hoppas jag ändå att deltagarna på min framtida begravning fokuserar mest på något annat. Att de säger att jag: var snäll, hjälpsam, rolig att vara med, samarbetsvillig, ett bra resesällskap, rättvis, intressant att diskutera med, skrattade åt och drev med mig själv emellanåt, var allvarlig och lyssnande, stod upp för mig själv och andra, hade förståelse för olika människors förutsättningar och var icke-dömande och att jag fokuserade på att uppleva saker, njuta av och ta vara på livet. Att jag helt enkelt var en bra kompis. 

No comments:

Post a Comment