Monday, September 1, 2008

flera timmar om dagen

Han säger att hans pappa gett honom två råd män emellan. Kom ihåg att allt för självsäkra personer oftast vet minst. Var snäll mot kvinnor.

Jag säger - som MIN pappa brukar säga - att det enda vi säkert vet är att vi ingenting vet.

Och vi återgår till diskussionen om huruvida jämställdhet och passion går att kombinera.

Jag säger att jag inte vet. Att jag har ingetdera i mitt liv för tillfället. Och att jag hoppas. Men allvarligt talat inte vet.

Han säger att det märks att jag har funderat på det här. Att jag har tänkt på det.

- Flera timmar om dagen.
Säger jag.

No comments:

Post a Comment