Thursday, December 15, 2011

Å med olycka avses alltså mens

Snäll konferensanläggning. Men kvinna kan undra om de tror att mensblod är blått också...

No comments:

Post a Comment