Thursday, April 25, 2013

Fundering från sjuksoffan

Mycket debatt på amningsbloggen just nu. Trist att det polariseras så mycket mellan "ammare" å "flaskmatare" (som det ofta slarvigt uttrycks när det menas ersättningsmatare) tycker jag. Jag tänker att nån kan göra det ena, nån kan göra det andra. Å tänka sig, nån kan till och med kombinera de båda. Å alla förtjänar förutsättningar å stöd för att få till det som den önskar.

Sen läste jag doktor Linas inlägg om kejsarsnitt å artikeln i Läkartidningen. Välformulerat å ödmjukt, säger jag.

Tänk om vi kunde få till ett nytt sätt att resonera kring båda dessa företeelser.

Information om amningens fördelar borde inte enbart jämföras med ersättningens nackdelar. Å vaginal förlossnings fördelar borde inte ställas mot kejsarsnitts nackdelar.

Mer helhetstänk å resonemang skulle göra världen lite bättre tänker jag.

Lite förenklat, så här typ:


No comments:

Post a Comment