Tuesday, June 2, 2015

2. Ett bokmärke

Viker vanligtvis hörnen i mina egna böcker men aldrig i andras. Låter hörn vara vikta på sidor som är extra bra/där det står fina saker också. Älskar att ta fram en bok ur hyllan och se vad jag har markerat. Ibland har även nån jag lånat ut boken till markerat. Älskar det.

Men just nu använder jag en post-it som E gjort till ett bokmärke åt mig. 

Framsida:

Baksida: 


Observera namnet Sam skrivet baklänges. ❤️


No comments:

Post a Comment