Friday, June 12, 2015

12. En tjock bok

Just del ett är väl inte så vansinnigt tjock. Men hela Min kampserien alltså. Hur kan det vara möjligt att skriva/ge ut nåt så omfångsrikt? Hur kan nån behöva så mycket plats för att berätta sin/en historia. De flesta böcker och filmer skulle vinna på att vara kortare tycker jag. 

1 comment: