Wednesday, January 13, 2016

Har snyftat hela vägen till jobbet

Är det nån som bär på oförlöst gråt som behöver komma ut? 

Lyssna på Therese Christianssons vinterprat i P1. Om människor.

No comments:

Post a Comment