Friday, February 3, 2017

38 år och längtan

På café med te och kaka. Mamma ringer.
- men är du där alldeles ensam?
- ja.
- men då skulle ju jag varit där med dig!
- precis. 

Och vi pratar i en halvtimme men känslan av att hon är för långt bort är överväldigande.

No comments:

Post a Comment