Thursday, January 7, 2010

Hellre dör visst männen, eller?

Det är inte alltid det känns enkelt att argumentera för att också män tjänar på jämställdhet. Men så får jag rapporten Jämställdhet och folkhälsa från KI i min hand. Studier över längre tid visar tydligt:

- att män som har en traditionell roll i familjelivet löper 59 procent högre risk att dö i förtid jämfört med män som lever mer jämställt.

No comments:

Post a Comment