Sunday, March 17, 2013

Vad "får" vi göra när barnen är på förskolan?

Jag är mycket fascinerad av alla åsikter kring denna fråga som bland annat tagits upp av Linn, Hanna samt från början av Anitha. Mest intressant är förstås alla kommentarer som lämnas i bloggarna.

Jag har för egen del en mängd exempel på när cheetah varit på förskolan å vi säkerligen tangerat/överskridit gränsen enligt många:
- när vi går till barnmorskan,
- när jag läser forskningsartiklar på café,
- när jag köper middagsmat i affären på t-banestationen innan förskolan på väg dit,
- när jag hade avtalsledig dag men valde att jobba ikapp saker,
- när jag som gravidtrött gått hem å vilat en timme innan jag hämtat cheetahn.

Jag har faktiskt aldrig tränat medan cheetahn varit på förskolan men det beror snarast på att jag helt enkelt inte har tränat organiserat sedan hon började där. Min lunch, däremot, äter jag oftast på 20 min i vårt lunchrum, medan jag jobbar eller i samband med möte. Eftersom jag har möjlighet att hålla den så kort blir mina arbetsdagar inte lika långa som för den som har schemalagd entimmesrast. Cheetahn är f ö på förskolan mellan 8.30 och 16.00 men vi kommer ofta lite sent och hämtar ofta tidigare. I början av förskoletiden när hon inte alls trivdes var 9-14.30 mer regel än undantag. Vi klöv oss verkligen å jag tog igen frånvarotimmar med jobbresor å kvällsjobb.

Jag har precis som många andra förmånen att ha ett flexibelt jobb. Jag har flextid, får forska på arbetstid, kan enkelt jobba hemifrån med vissa uppgifter, har en del resor å gott om ansvar. Ibland hämtar jag klockan 14 å sen jobbar jag på kvällen när hon sover. Ibland har jag förmånen att kunna ta  med henne på jobbresa till far-/morföräldrarnas trakter å hon får ett par dagar med dem helt utan förskola. Hon har också varit med på flera jobb-/forskningsmöten ända sedan hon var ett par månader gammal.

Så här säger förskolelagen:
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Kanske solklart för den som jobbar på ett ställe å har samma tider varje dag. Luddigt för många som mig med flexibla jobb, studier, forskning eller andra skiftande omständigheter såsom att vara ensam vårdnadshavare. Tycker det är intressant att ingen refererat lagen i tidigare inlägg å ingen av dem som jobbar på förskola som kommenterat hänvisar till några kommunala riktlinjer. Kanske för att det faktiskt är lagstiftarens avsikt att det ska finnas utrymme för variation å flexibilitet!?

No comments:

Post a Comment