Friday, September 25, 2015

20. Jag gillar inte

Stereotypa självhjälpsböcker skulle jag inte läsa i första taget.

No comments:

Post a Comment