Tuesday, May 29, 2012

I vårt team läser vi gärna intervjuer till frukost

Men vi har lite olika inriktning. En person läser en intervju med Jan Björklund kring skattepolitik. Å den andra en intervju med Jack White kring gitarrkompositioner.

No comments:

Post a Comment