Sunday, March 18, 2007

Av två goda strider väljer jag bägge

I vardagen är det klart att jag väljer mina strider. Men kanske väljer jag fler än andra.

Som journalist väljer jag något fler än i min vardag. Jag ser det som en av journalistikens viktigaste roller, att finna uttryckssätt som jag tyckerfunkar. Sättet att uttrycka sig kan spegla vad kvinna/man vill förmedla lika mycket som textens innehåll i sig och är ett utmärkt sätt att markera på. Det här vet alla journalister. De som yrkesgrupp kan bättre än andra lyckas vända och vrida på ord för att komma dit de vill. Journalister (utbildade) har akademiska poäng i alla de grepp som kan användas för att locka läsare.

Således. När journalister väljer att illustrera exempel med "pojkrumsplansch", skriver "han" konstant i en artikel om poliser eller benämner chefer med fitta som "flitiga lisor" och chefer med kuk som "handlingskraft som rider ut stormar" - då är jag tämligen säker på att det är ett ställningstagande av ett eller annat slag.

PS. Jag föredrar att diskutera reell konkret förändring. DS.

No comments:

Post a Comment